Integritetspolicy 

Vi bryr oss om din integritet

Denna integritetspolicy gäller för behandling av personuppgifter när FindCourses PRO AB ("vi" eller "oss") behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig, till exempel relaterade till personuppgifter om potentiella studenter, besökare på våra webbplatser och kontaktuppgifter för kontaktpersoner vid institutioner och universitet.


1. VILKA VI ÄR

Vi är en del av Keystone Education Group ("Keystone"), som varje år hjälper över 120 miljoner unika potentiella studenter att fatta ett av deras livs viktigaste beslut, nämligen vilket utbildningsprogram de ska välja. På Keystone hjälper vi individer att hitta rätt utbildning för att förverkliga sina drömmar, oavsett om de söker högre utbildning, vill utöka sina kunskaper genom en kurs eller uppgradera sina färdigheter som professionella.

Keystone erbjuder särskilda webbplatser anpassade till varje utbildningsnivå som hjälper potentiella studenter att utforska och upptäcka tusentals utbildningsprogram och institutioner världen över. Dessa plattformar innehåller detaljerad information och möjliggör för besökare att jämföra olika utbildningsprogram. Dessutom underlättar Keystone möjligheten att kommunicera direkt med antagningskontoren vid relevanta institutioner, vilket gör det möjligt för potentiella studenter att få nödvändig information och assistans för sin utbildningsresa. Keystone erbjuder också liknande tjänster för andra individer och representanter för företag eller organisationer som vill komma i kontakt med leverantörer av aktiviteter och kurser.

I denna integritetspolicy refererar vi till skolor, universitet, kursleverantörer, leverantörer av
fritidsaktiviteter och andra institutioner gemensamt som "utbildningsleverantörer".


2. OM INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy gäller för behandling av personuppgifter när vi behandlar personuppgifter i egenskap av  personuppgiftsansvarig, till exempel personuppgifter relaterade till potentiella studenter och besökare på våra webbplatser, samt kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos utbildningsleverantörer.

Denna integritetspolicy täcker inte fall där vi agerar som personuppgiftsbiträde, som behandlar personuppgifter för en utbildningsleverantörs räkning, eller när utbildningsleverantören själv agerar som ansvarig för relevant behandling av personuppgifter. Detta är fallet när den relevanta utbildningsleverantören kommunicerar med potentiella studenter, registrerar dem till program, kurser eller aktiviteter, eller på annat sätt hanterar och lagrar deras data med vår CRM-plattform efter att vi har möjliggjort den initiala kontakten. I dessa situationer är den respektive utbildningsleverantören den oberoende personuppgiftsansvarige, och vi råder dig att läsa den specifika utbildningsleverantörens integritetspolicy för detaljer om deras behandling av dina personuppgifter.


3 VEM VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER OM

Integritetspolicyn reglerar behandlingen av personuppgifter hänförliga till följande personer:

 • Potentiella studenter och andra som lämnar personlig information via
  intresseanmälningsformulär eller genom att registrera ett användarkonto.
 • Potentiella studenter och andra som skickar förfrågningar direkt till oss via vårt kontaktformulär på webbplatsen eller via e-post.
 • Representanter för utbildningsleverantörer.
 • Besökare på våra webbplatser.

4. SYFTE, KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIOD

All behandling av personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddsregler, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR).


4.1 Behandling av personuppgifter relaterade till intresseanmälningsformulär

Vissa utbildningsleverantörer har anpassade intresseanmälningsformulär placerade inom deras dedikerade profiler på våra  webbplatser. När du uttrycker intresse för utbildningsleverantörer genom att fylla i sådana formulär behandlar vi de  personuppgifter som lämnas i formulären — vanligtvis ditt namn, e-postadress, telefonnummer, hemvistland och annan information som skrivits i fritextfält — för att leverera det till den respektive  utbildningsleverantören.

Huvudsyftet med  intresseanmälningsformuläret är att etablera en direkt kontakt mellan dig och den utbildningsleverantör som du är intresserad av och att underlätta vidare kommunikation. Det är utbildningsleverantörens ansvar att konfigurera dessa formulär och specificera den information som potentiella studenter måste tillhandahålla för att initiera kontakt eller skicka en förfrågan.

När du skickar in ett intresseanmälningsformulär via våra webbplatser, överförs den information du lämnar direkt till den relevanta utbildningsleverantören. Utbildningsleverantören som tar emot denna data agerar som den separata personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter däri. För detaljerad information om en utbildningsleverantörs personuppgiftsbehandling, vänligen
konsultera den specifika  utbildningsleverantörens integritetspolicy.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i detta sammanhang framgår av artikel 6 nr. 1 (a) GDPR, vilken kräver ditt samtycke för att vi ska skicka vidare uppgifterna i intresseanmälningsformuläret till den relevanta utbildningsleverantören. Dessutom baseras överföringen av dina personuppgifter på ditt uttryckliga samtycke, enligt artikel 49 nr. 1 (a) GDPR, om utbildningsleverantören är belägen utanför EU/EEA. För ytterligare detaljer om överföring av personuppgifter utanför EU/EEA, vänligen se Avsnitt 6 nedan.

Vi behandlar de personuppgifter som  efterfrågas i intresseanmälningsformuläret enbart i syfte att skapa ett användarkonto, vilket beskrivs i avsnitt 4.2.


4.2 Behandling av personuppgifter relaterade till användarkonton

Du kan skapa ett användarkonto för att underlätta åtkomst till vår plattform och möjliggöra direkt kommunikation med utbildningsleverantörer efter din initiala förfrågan eller begäran via intresseanmälningsformuläret. Användarkontot tillåter dig att se och spara dina akademiska intressen direkt inom våra webbplatser.

Du kan välja att skapa ett användarkonto direkt på våra webbplatser genom att fylla i
registreringsformuläret. Ett användarkonto skapas också automatiskt för dig när du fyller i och skickar in ett intresseanmälningsformulär till en utbildningsleverantör via våra webbplatser, eller som inbäddat på den relevanta utbildningsleverantörens webbplats. De personuppgifter vi behandlar om dig som användare inom användarkontot inkluderar:

 • Ditt namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer och hemvistland samt eventuell
  ytterligare information om dig som du har lämnat.
 • Information om dina akademiska intressen.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är GDPR artikel 6 nr. 1 (f), vårt berättigade intresse av att etablera och administrera ett användarkonto för att sätta dig i kontakt med  utbildningsleverantörer som du har uttryckt intresse för och underlätta kommunikation efter att ha skickat  intresseanmälningsformuläret.

De personuppgifter som samlas in i detta sammanhang kommer att behållas tills du raderar din användarprofil. Dina  personuppgifter kommer också att raderas om ingen aktivitet har registrerats på ditt användarkonto under en period av två år om du inte har gett oss skriftligt tillstånd för fortsatt lagring.


4.3 Ingå och administrera avtal med institutioner och universitet

Vi behandlar personuppgifter relaterade till kontaktpersoner hos utbildningsleverantörerer enbart i den utsträckning som är nödvändig för att ingå och administrera avtal med utbildningsleverantörerna. Denna behandling av personuppgifter baseras på artikel 6 nr. 1 (f) GDPR, som gäller vårt berättigade intresse att underlätta initiering och löpande hantering av avtal med kunder. Behandlingen av dina personuppgifter som kontaktperson hos en utbildningsleverantör är således motiverad av vårt behov att effektivt etablera och upprätthålla den avtalsmässiga relationen.

De personuppgifter vi tar emot i samband med denna behandling kommer att raderas vid upphörandet av avtalet med den specifika kunden. Dock kan viss information behållas under en längre period, om nödvändigt, i samband med bokförings- och redovisningsändamål eller för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk. Alla personuppgifter raderas permanent när de lagstadgade tidsfristerna för att lämna in klagomål har löpt ut. 


4.4 Support och förfrågningar

När du kontaktar oss via kontaktformulären på våra webbplatser, e-post eller telefon med frågor relaterade till våra tjänster, plattformar eller annat, behandlar vi de personuppgifter du tillhandahåller, såsom ditt namn och dina kontaktuppgifter, tillsammans med eventuella andra personuppgifter som inkluderas i din förfrågan. Behandlingen av dessa  personuppgifter är nödvändig för att effektivt kunna besvara dina frågor och tillhandahålla den information eller support du söker.

Den rättsliga grunden för denna behandling anges i GDPR Artikel 6 nr. 1 (f), vårt berättigade intresse av att svara på dina förfrågningar. Vi behandlar dina personuppgifter enbart för att ge de nödvändiga svaren och den hjälp du behöver. Dina personuppgifter kommer att raderas inom två år efter att din förfrågan har besvarats fullt ut.


4.5 Feedback och recensioner

När du lämnar feedback eller skriver recensioner på våra webbplatser behandlar vi de personuppgifter du tillhandahåller, vilket vanligtvis inkluderar ditt namn,  kontaktuppgifter och eventuella personuppgifter du inkluderar i fritextfält inom feedback- eller recensionsformuläret. Recensioner som lämnas av dig kan också publiceras på våra webbplatser, vilket gör dem tillgängliga för besökare. Syftet med behandlingen är att använda din feedback för att förbättra våra tjänster och göra dina recensioner tillgängliga på våra webbplatser.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i samband med feedback och recensioner är Artikel 6 nr. 1 (f) GDPR, vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster baserat på den feedback vi får. De  personuppgifter som samlas in för detta ändamål raderas när din feedback/recension inte längre är relevant eller tjänsten som du har recenserat eller lämnat feedback om tas bort från våra webbplatser.

Den rättsliga grunden för att publicera dina recensioner på våra webbplatser är ditt samtycke, jfr. Artikel 6 nr. 1 (a) GDPR. Dina personuppgifter kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke. 


4.6 Administration av tävlingar och undersökningar

Vi kan genomföra undersökningar och organisera tävlingar som en del av våra tjänster eller som ett erbjudande till dig som användare av vår plattform. Om du väljer att delta i en tävling eller undersökning kommer vi att behandla personuppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och eventuella andra personuppgifter du tillhandahåller genom fritextfält. Denna information samlas in för att möjliggöra ditt deltagande, effektivt hantera tävlingen eller undersökningen och kommunicera med dig som deltagare i tävlingen eller undersökningen.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du deltar i en tävling eller undersökning är ditt samtycke, enligt Artikel 6 nr. 1 (a) GDPR. De personuppgifter som samlas in för dessa aktiviteter kommer att raderas inom två år efter att tävlingen eller undersökningen har avslutats.


4.7 Marknadsföringsaktiviteter

Vi tillhandahåller elektronisk marknadsföring till användare av vår plattform och prenumeranter på våra nyhetsbrev, för att informera om tjänster som tillhandahålls av oss eller utbildningsleverantörer och kan vara relevanta för dig.

För att genomföra sådana marknadsföringsaktiviteter behandlar vi följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, jfr. GDPR Artikel 6 nr. 1 (a). I vissa fall distribueras  marknadsföringsmaterial på grundval av GDPR Artikel 6 nr. 1 (f) och det befintliga förhållandet med dig.

För att leverera relevant information till våra användare kan vi rikta innehållet baserat enbart på de akademiska intressen som är associerade med ditt användarkonto. Dina akademiska intressen bestäms antingen genom de preferenser du direkt anger i ditt konto eller från de intressen du visar genom att skicka intresseanmälningsformulär för specifika akademiska områden eller geografiska områden. Vi använder ingen ytterligare information för detta ändamål.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som genomförs för att rikta innehållet till dina intressen är GDPR artikel 6 nr. 1 (a), ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för marknadsföringsaktiviteter, antingen genom att ändra inställningarna i ditt användarkonto, kontakta oss direkt eller genom att använda avregistreringsalternativet i de e-postmeddelanden du får från oss. Vid återkallande av ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas om de inte krävs för andra ändamål, såsom att upprätthålla ditt användarkonto.


4.8 Användning av cookies

Vi använder cookies för att säkerställa att våra webbplatsers olika tjänster fungerar korrekt. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker våra webbplatser. Vissa cookies, kända som "nödvändiga cookies", är nödvändiga för driften av våra webbplatser. Dessa cookies möjliggör grundläggande funktioner som åtkomst till säkra områden.

När dessa nödvändiga cookies innebär insamling eller lagring av personuppgifter—såsom din IP-adress, operativsystemdetaljer, webbläsar-ID och dina interaktioner med vår webbplats—behandlar vi denna information baserat på vårt berättigade intresse av att upprätthålla vår webbplats funktionalitet och säkerhet, enligt artikel 6 nr. 1 (f) i GDPR.

Förutom nödvändiga cookies kan vi använda cookies för andra ändamål, såsom för statistisk analys/mätning, marknadsföring och integration av sociala medier. Den rättsliga grunden för att använda sådana cookies är ditt separata samtycke som du har gett genom cookie-bannern på våra webbplatser, enligt artikel 6 nr. 1 (a) i GDPR. Ytterligare detaljer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem finns i vår cookie-banner.

Förutom nödvändiga cookies, som är oumbärliga för webbplatsens funktionalitet, har du flexibiliteten att anpassa dina cookie-inställningar. Alternativen inkluderar att acceptera alla cookies, avvisa alla cookies eller anpassa inställningar för varje cookiekategori och ändamål genom att välja "Inställningar". Du kan ändra eller återkalla ditt samtycke när som helst genom att justera dessa preferenser i cookie-bannern.

Du kan alltid radera cookies genom att gå in i din webbläsares inställningar och radera innehåll. Om du behöver hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i denna integritetspolicy.


5 MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Förutom att tillhandahålla utbildningsleverantörer med information om potentiella studenter som skickas in via intresseanmälningsformulär, kan vi dela personuppgifter till andra i den utsträckning det är nödvändigt för administrationen och genomförandet av vår affärsverksamhet.

Vi kan bland annat dela dina personuppgifter med våra leverantörer av IT-system och teknisk assistans. Dessa parter behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträden, och deras behandling är föremål för personuppgiftsbiträdesavtal. Leverantörerna är skyldiga att agera enligt dokumenterade instruktioner från oss och får inte använda personuppgifter för egna  ändamål.

För att administrera våra tjänster delar vi även data med enheter inom Keystone Education Group. Denna behandling är föremål för interna dataöverföringsavtal, som säkerställer samordnad behandling och tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Dessutom kan vi i vissa fall dela dina personuppgifter med andra företag som själva är ansvariga för hur de behandlar dina personuppgifter. Till exempel kan vi dela dina personuppgifter med samarbetspartners som hanterar betaltjänster och offentliga  myndigheter om detta krävs enligt lag eller lagligen verkställbara beslut.

Om vi säljer eller köper verksamheter eller tillgångar, kan vi överföra dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådana verksamheter eller tillgångar. Om vi eller en betydande del av våra tillgångar säljs till ett annat företag, kan dina personuppgifter också delas i samband med försäljningen.

Vi implementerar alltid lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring till eller delning med tredje part. 


6 ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EEA

Generellt behandlar vi dina personuppgifter inom EU/EEA. Om personuppgifter behandlas utanför EU/EEA finns antingen ett adekvansbeslut från Europeiska  Kommissionen på plats, vilket säkerställer att det aktuella tredjelandet garanterar en adekvat skyddsnivå, eller så säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder är på plats för att skydda dina rättigheter enligt GDPR. Exempel på sådana lämpliga skyddsåtgärder är att dataöverföringen är föremål för Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC) eller att den relevanta tredje parten följer godkända uppförandestandarder.

För utbildningsleverantörer belägna utanför EU/EEA måste vi naturligtvis överföra dina uppgifter utanför EU/EEA för att kunna förmedla din förfrågan till den relevanta utbildningsleverantören. Denna överföring är nödvändig för att vi ska kunna skicka din information till den utbildningsleverantör du valt.

Som en del av detta inhämtar vi ditt samtycke, jfr. Artikel 49 nr. 1 (a) GDPR. Om du inte samtycker till att den relevanta utbildningsleverantören mottar den relevanta informationen, kan vi inte skicka din förfrågan. Observera att landet som tar emot dina personuppgifter kanske inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd som finns inom EU/EEA. Det är viktigt att läsa den specifika utbildningsleverantörens integritetspolicy för detaljerad information om de associerade riskerna.

Om du vill ha mer information om de säkerhetsåtgärder vi har implementerat, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i slutet av denna integritetspolicy.


7 SÄKERHET VID BEHANDLING

All vår behandling av personuppgifter är säkrad genom relevanta och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter och säkerställa dina rättigheter. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och processer för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Vi hanterar personuppgifter så att de är korrekta, tillgängliga och behandlas i enlighet med deras känslighetsgrad. Vi använder också en rad säkerhetstekniker och  informationssäkerhetsprocedurer för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra leverantörer som behandlar personuppgifter.

Vi begränsar åtkomst till personuppgifter strikt till den personal och tredje parter som har ett nödvändigt behov av att behandla uppgifterna för vår räkning. Dessa parter är skyldiga att behandla dina personuppgifter med sekretess.


8 DINA RÄTTIGHETER NÄR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER OM DIG

Nedan följer en översikt över dina rättigheter enligt GDPR:

Rätt till information och tillgång:
Vi strävar efter att vara öppna och  transparenta om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, kan du begära tillgång till  informationen vi har lagrat om dig. Om vi tar emot en begäran om tillgång, kan vi be dig att tillhandahålla mer information om vem du är för att säkerställa att vi tillhandahåller uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse:
Om du upptäcker att vi har inaktuell eller felaktig information om dig, kan du be oss att rätta till felet när som helst genom att kontakta oss.

Rätt till radering och begränsning:
Du har rätt att begära att dina  personuppgifter raderas eller att användningen av dem begränsas, till exempel om du anser att dina personuppgifter  behandlas i strid med gällande lag. Vi  kommer så långt som möjligt att uppfylla en begäran om att radera personuppgifter, men vi kan inte göra detta om vi enligt lag är skyldiga att lagra vissa uppgifter, t.ex. för bokföringsändamål eller för att uppfylla andra juridiska skyldigheter.

Rätt till dataportabilitet:
I vissa fall kan du ha rätt att få de personuppgifter du har tillhandahållit oss i
ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt
möjligt kan du också begära att uppgifterna överförs till en tredje part.

Rätt att invända:
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om de t.ex. behandlas baserat på våra berättigade intressen.

Rätt att återkalla samtycke:
Om du har gett samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, har du alltid rätt att när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss. Detta påverkar dock inte lagligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke innan detta återkallades. För att utöva dina rättigheter, som beskrivs ovan, kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som anges i slutet av denna integritetspolicy. Din förfrågan kommer att besvaras så snabbt som möjligt, och senast inom en månad. Om det tar längre tid än en månad kommer du alltid att informeras, tillsammans med orsaken till sådan försening.

Rätt till information och tillgång:
Vi strävar efter att vara öppna och transparenta om hur vi behandlar dina 
personuppgifter. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, kan du begära tillgång till  informationen vi har lagrat om dig. Om vi tar emot en begäran om tillgång, kan vi be dig att tillhandahålla mer information om vem du är för att säkerställa att vi tillhandahåller  uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse:
Om du upptäcker att vi har inaktuell eller felaktig information om dig, kan du be oss att rätta till felet när som helst genom att  kontakta oss.

Rätt till radering och begränsning:
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att användningen av dem begränsas, till exempel om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lag. Vi  kommer så långt som möjligt att uppfylla en begäran om att radera personuppgifter, men vi kan inte göra detta om vi enligt lag är  skyldiga att lagra vissa uppgifter, t.ex. för bokföringsändamål eller för att uppfylla andra juridiska skyldigheter.

Rätt till dataportabilitet:
I vissa fall kan du ha rätt att få de personuppgifter du har tillhandahållit oss i 
ett strukturerat, allmänt använt och  maskinläsbart format. Om det är tekniskt 
möjligt kan du också begära att uppgifterna överförs till en tredje part.

Rätt att invända:
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om de t.ex. behandlas baserat på våra berättigade intressen.

Rätt att återkalla samtycke:
Om du har gett samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, har du alltid rätt att när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss. Detta påverkar dock inte lagligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke innan detta återkallades.

För att utöva dina rättigheter, som beskrivs ovan, kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som anges i slutet av denna integritetspolicy. Din förfrågan kommer att besvaras så snabbt som möjligt, och senast inom en månad. Om det tar längre tid än en månad kommer du alltid att informeras, tillsammans med orsaken till sådan försening.


9 KLAGOMÅL

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här eller att vi på annat sätt bryter mot dataskyddsreglerna, kan du klaga den svenska Integritetskyddsmyndigheten (IMY): 

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114, 104 20
Stockholm
Sverige
E-post: imy@imy.se

Du kan hitta mer information om hur du lämnar i klagomål på IMYs webbplats.


10 ÄNDRINGAR

Om det görs ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att uppdatera eller ändra vår integritetspolicy. Vid större ändringar kommer vi att informera kontoanvändare om detta.


11 KONTAKT

Våra kontaktuppgifter är:

FindCourses PRO AB
Karlavägen 100 A, Plan 5,
115 26 Stockholm
Sverige
Organisationsnummer: 556882-3198

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på: contact@keystoneacademic.com. Detaljerad information om dessa rättigheter finns i Avsnitt 8.